hodowla drobiu

Hodowlą zwierząt ludzkość zajmuje się od stuleci. Jest ona regulowana coraz to bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi sposobu i warunków hodowli, zdrowia oraz zawartości substancji szkodliwych w mięsie i produktach odzwierzęcych. Dzięki temu warunki hodowli zmieniły się i znacząco poprawiły. Jakie powinny być warunki hodowli drobiu? Jak regulują to przepisy? Dowiesz się z niniejszego artykułu.

Jakie warunki powinna spełniać hodowla drobiu w Polsce?

Co raz częściej hodowlą drobiu zajmują się duże fermy. Ilość zwierząt znajdujących się w nich sprawia, że obiekty te negatywnie oddziałują na środowisko wprowadzając do środowiska zewnętrznego substancje szkodliwe (gazy i odpady), które mogą być zagrożeniem dla ludzi.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej unormowała i zaostrzyła przepisy dotyczące wyglądu hodowli drobiu. Podlegają one kontrolom Regionalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Aby założyć fermę drobiu należy spełnić następujące warunki:

  • Wykonanie systemu / urządzenia do podczyszczania wód opadowych oraz roztopowych przed odprowadzeniem ich do kanalizacji
  • Stworzenie systemu odprowadzania wód wykorzystanych do czyszczenia kurników do szczelnych zbiorników
  • Podanie ilości stanowisk w fermie dla danego gatunku drobiu
  • Przedstawienie metod prowadzenia hodowli
  • Teren fermy musi być obsadzony wysoką roślinnością w celach izolacyjnych oraz do pochłaniania szkodliwych gazów dla człowieka.

Oprócz wypełnienia powyższych wytycznych hodowca musi spełnić warunki sanitarno-zdrowotne, musi uwzględnić poziom hałasu tak, by spełniał normy dla miejsca, w którym znajduje się ferma. Ważna jest również odpowiednia gospodarka odpadami i niebezpiecznymi substancjami tak, aby te nie trafiły do środowiska zewnętrznego.

Ferma musi również posiadać chłodnie, w której będą składowane padłe ptaki do momentu odebrania ich przez osoby uprawnione. Należy pamiętać, że ferma drobiu nie może się bliżej znajdować niż 200-300 metrów od budynków mieszkalnych.

Warunki przechowywania drobiu

Zgodnie z wytycznymi norm środowiskowych oraz weterynaryjnych ważny jest również stan hodowanych ptaków. Od tego, w jakim stanie zdrowotnym jest hodowany drób zależy, czy wytwarzane przez naszą fermę mięso i produkty odzwierzęce zostaną dopuszczone do sprzedaży. Hodowle podlegają kontrolom weterynaryjnym. Aby ustrzec się problemów ze stanem zdrowia ptaków należy w budynkach zamontować urządzenia, które zapewniają odpowiednią wilgotność, cyrkulację powietrza, natężenie oświetlenia, temperaturę.

Czynniki te mają duży wpływ na stan zdrowia drobiu. Dodatkowo pisklaki są bardziej wrażliwe na warunki. Temperatura, w której są hodowane nie może być zbyt niska. Zaleca się temperaturę w granicach 16-32 stopnie Celsjusza. Ogrzewanie tych pomieszczeń należy zacząć na trzy doby przed przyjazdem piskląt. Ważne jest oświetlenie, odpowiednio dobrane sprzyja prawidłowemu pobieraniu paszy przez ptaki, a co za tym idzie szybszemu ich wzrostowi. Należy pamiętać, że drób nie lubi suchego powietrza, które prowadzi do chorób układu oddechowego. Warto zadbać zatem o odpowiednią wilgotność.

Bibliografia:

  1. https://wingsofquality.eu/warunki-hodowli-drobiu-jak-i-dlaczego-odbywa-sie-chow-drobiu-na-fermach/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.