uprawy-04

Chwasty są bardzo odpornymi roślinami. Gdy warunki są odpowiednie, nasiona chwastów kiełkują i kolonizują uprawy, jeśli nie są odpowiednio kontrolowane.

Kiedy pole jest naruszane poprzez orkę, chwasty zwykle pojawiają się jako pierwsze. Jeśli chwast pojawi się jako pierwszy, ma przewagę konkurencyjną nad roślinami uprawnymi lub pożądaną roślinnością. Chwasty są kłopotliwe nie tylko dla rolników na wiele sposobów. Przede wszystkim zmniejszają plony, konkurując z uprawami o wodę, składniki odżywcze pobierane z gleby, przestrzeń i powietrze. Inne problemy związane z chwastami to obniżenie jakości upraw poprzez zanieczyszczenie nasionami, oraz obniżenie ilości plonów nawet o połowę. Chwasty roznoszą także chorób roślin oraz zapewniają dodatkowe schronienie insektom w celu przezimowania, wytwarzają także substancje chemiczne, które mogą być alergenami lub toksynami dla ludzi, zwierząt lub roślin uprawnych. Jeśli nie zapanujemy nad chwastami, mamy ograniczony wybór sekwencji płodozmianu i praktyk kulturowych.

Chwasty zagrażają nie tylko plonom, ale powodują również utrudnianie widoczności wzdłuż jezdni, utrudnianie dostaw mediów zahaczając o linie energetyczne i kable telefoniczne, utrudnianie przepływu wody w drogach wodnych i stwarzają poważne zagrożenia pożarowe.

uprawy-03

Chwasty przyspieszają niszczenie terenów rekreacyjnych, boisk, parkingów, budynków i wyposażenia, jeśli nie są w porę usuwane. Ponieważ chwasty są tak powszechne na wielu obszarach krajobrazu, skuteczne techniki zarządzania są niezbędne do utrzymania porządku. Zwalczanie chwastów jest najbardziej skuteczne, gdy obejmuje zintegrowane podejście z wykorzystaniem różnych metod. Typowe metody stosowane do zwalczania chwastów obejmują zapobieganie oraz środki kulturowe, mechaniczne, biologiczne i chemiczne. Do ochrony plonów stosuje się również proces chemicznego skracania rzepaku – zwalczanie chwastów w zbożach jesienią. Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się chwastów, stosuje się także metody zapobiegawcze. Zapobieganie chwastom jest zwykle łatwiejsze niż zwalczanie ich po zasiedleniu, przykładowo poprzez sadzenie certyfikowanych, wolnych od chwastów nasion uprawnych, oraz zwalczanie chwastów na podwórkach, wokół budowli, wzdłuż ogrodzeń, dróg i rowów.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.