Ludzie zajmujący się profesjonalnie tłumaczeniami odznaczają się chęcią regularnego zdobywania wiedzy i precyzją w pracy.

Jeszcze większy poziom tych cech posiadają tłumacze przysięgli, a więc tłumacze, którzy sporządzają przekłady poświadczone (posiadające moc prawną). Jeśli chcą sprostać wymaganiom klientów, muszą oni bezustannie się szkolić. I nie chodzi tylko o umiejętności językowe, ale także o wiedzę prawniczą. Zalicza się ich profesję do zawodów zaufania publicznego. Jednym z wymogów związanych z posiadaniem takich uprawnień jest brak problemów karnoprawnych. Ich praca jest regulowana przez ustawodawcę: muszą oni zdać specjalny egzamin państwowy, po czym przejść zaprzysiężenie (odpowiada za to Ministerstwo Sprawiedliwości). Wspomniany egzamin polega na tłumaczeniach z języka polskiego na obcy i z języka obcego na polski. Zdawalność jest bardzo niska, utrzymuje się na poziomie około trzydziestu procent.

Dlaczego jest tak mała zdawalność na egzaminie na tłumacza przysięgłego?

Tłumacze przysięgli to bardzo specyficzna specjalizacja. Wymagania stawiane wobec nich są bardzo wysokie. Muszą mieć rozległą wiedzę językową i prawną. Sama znajomość języka obcego, nawet poświadczona przez dyplom studiów filologicznych, nie wystarczy; bez odpowiednich kwalifikacji związanych ze znajomością działania systemów prawnych nie będą potrafili sporządzić uwierzytelnionego przekładu oficjalnego dokumentu. Warto wspomnieć, że tłumacze przysięgli muszą mieć ukończone studia wyższe.

Zatrudniony w firmie Verbo tłumacz przysięgły warszawa to doświadczony specjalista, który bez problemu poradzi sobie z przełożeniem aktu chrztu czy pisma urzędowego. Zapraszamy do kontaktu. Proponujemy także tłumaczenia z zakresu medycyny i prawa. Przekładamy dokumentację techniczną.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.